Statuten van "Oostfreeske Taal"

§ 1 - Naam un Stee

 1. De Vereen draggt de Naam “Oostfreeske Taal –Vereen för oostfreeske Spraak un Kultur.”
 2. De Vereen draggt na ’t Indragen in dat Vereensregister de Binaam “indragen Vereen” in de ofkört Förm “i. V.”
 3. De Vereen hett sien Stee in 26603 Auerk.

§ 2 Waar 't um geiht (Vereenszweck)

 1. De Vereen warkt to d’ Nütt van dat oostfreeske Plattdütsk, för de oostfreeske Taal, so dat de mehr proot of snackt, mehr hört, schreven un lesen word.
 2. De Vereen hett en Oog up dat Verannern van de oostfreeske Taal un warkt in de Sinn un Wies, dat Oostfreesland sük ok in Tokummst en Tweesprakenland nömen kann. 
 3. De Vereen sörgt mit daarför, dat ok de Wetenskupp sük mit de oostfreeske Taal befaat und dat dat, wat daarbi vandag kummt, bekannt word.
 4. De Vereen warkt mit daarför, dat de oostfreeske Taal in de Schrievwies, in de wi uns enig sünd, mehr schreven un lesen word. 

§ 3 Wo wi dat berecken willen (Vereensarbeid)

 1. Wat wi berecken willen, sall in ’t Wark sett worden dör:

  a) Egen Veranstaltens, de de oostfreeske Taal un Kultur futthelpen of Stön geven.

  b) Stönen van Veranstaltens, de oostfreesk Kulturgood futthelpen un plegen.

  c) Sörg dragen daarför, dat Texten in un over oostfreeske Taal in Rundfunk, Boken, Dagbladen, Tiedschriften un anner Medien publizeert worden.

 2. De Vereen warkt allennig un direkt för gemeennüttig un mildgeevske Zwecken in de Sinn van de Deel „Steuerbedüngstigte Zwecke“ van de Abgabenordnung..
 3. De Vereen warkt sünner Egennütt. He geiht neet jobenaamd egenweertskuppelk Zwecken na.

§ 4 Vereensvermögen

 1. Geld ut de Vereenskass dürt blot för dat utgeven worden, wat in de Statuten steiht. Vereensleden kriegen gien Geld ut de Vereenskass. 
 2. Dat hele Vereensvermögen word insett för dat, wat wi berecken willen.
 3. Nüms dürt dör Utgaven, de nix mit de Zwecken van de Vereen to doon hebben, of dör unmaten hoge Betahlen begünstigt worden.

§ 5 Ledenskupp

 1. Elkeen, de dat will, wat de Vereen will, kann Lidd worden.
 2. Over de schreven vörleggt Andrag för de Upnahm van en neei Lidd entscheddt de Vörstand mit Stimmenmehrheid. Tegen de oflehnde Bescheed kann binnen een Maant Inspraak to de nahste örnlike Ledenversammeln inleggt worden.
 3. De Ledenskupp geiht verloren:

  a) wenn en Lidd sien Uttreden schreven vörleggt,

  b) bi enkelde Leden (natürelke Personen) mit de hör Dood, bi juristische Personen mit dat Enn van hör Bestahn,

  c) wenn en Lidd twee Jahr mit ’t Betahlen van sien Bidrag achterut bleven is,

  d) wenn de Vörstand mit Tweedardelmehrheid van de, de tosamenkomen sünd, en Lidd utslutt, umdat dit Lidd de Vereensinteressen tegenkrabbt hett.

 4. Tegen dat Utsluten kann dat Lidd binnen 14 Daag na Togang van de Bescheed schreven Inspraak inleggen. Over de Inspraak entscheddt de Ledenversammeln mit Tweedardelmehrheid van de Versammelten. 
 5. De Ledenversammeln kann mit Tweedardelmehrheid van de Versammelten dat Utsluten van en Lidd besluten.
 6. De Leden betahlen en Vereensbidrag. Over de Höchte van Bidragen entscheddt de Ledenversammeln. 
 7. Keen Lidd of de sien Arven of Nafolgers steiht en Anrecht up Torüggbetahlen van Bidragen, Spenden of annerseen Recht up dat Vereensvermögen to. 

§ 6 Organen

 1. Organen van de Vereen sünd de Ledenversammeln un de Vörstand.

§ 7 Ledenversammeln

 1. Elke Jahr word tominnsten een örnliken Ledenversammeln ofhollen.
 2. To de Ledenversammeln mutt de Vereensvörsitter tominnsten 20 Kalenderdagen vördeem en schreven Inladen mit en Dagsörder stüren. As Dag van dat Tostellen gellt de eerste Dag na dat Ofgeven bi de Post. Dat Tostellen kann ok dör de Veröffentlichung in de Tiedschrift „DIESEL“, de in d‘ Updrag van Oostfreeske Taal all Vereensleden tostellt word, passeren. Satz 1 gellt entsprechend.
 3. To en Ledenversammeln mutt ok nöögt worden, wenn minnstens en Vördel van de Leden dat schreven verlangt, mit Angaav van de Zweck un Grund.
 4. Andragen, over de in de Ledenversammeln verhannelt un besloten worden sall, mutten minnstens een Week vör de Versammeln schreven bi de Vörstand vörliggen. Over Andragen för en Verannern van de Statuten of för ’t Uplösen van de Vereen dürt blot denn ofstimmt worden, wenn disse Punkten up de schreven Inladen vertekent un wenn de Inladens to rechte Tied tostellt worden sünd.
 5. De Ledenversammeln is kumpabel to besluten, wenn se na de Statuten tostannkomen is.
 6. De Ledenversammeln beslutt, sowied de Statuten nix anners verlangen, mit eenfache Stimmenmehrheid. Bi Sitmmengliekheid gellt en Andrag as oflehnt.
 7. Daar word open ofstimmt un wählt, wenn nich een van de Leden dat anners beandraagt.
 8. De Ledenversammelns sünd neet opentlik.
 9. För Verannerns van de Statuten is minnstens en Tweedardelmehrheid van de Versammelten nödig.
 10. Over de Ledenversammeln mutt en Protokoll schreven worden, waar insteiht, wat daar bi rutkomen of besloten worden is.
 11. Dat Protokoll kriggt dat Handteken van de Vörsitter un de Schriever un word in de nahste Ledenversammeln vörlesen. Up Verlangen kann dat Protokoll de Leden tostürt worden. Inwendsels tegen de Richtigkeid van dat Protokoll könen bi de oflopend Ledenversammeln vörbrocht worden.  
 12. Bi ’t Bereken van de Mehrheid na Ofsett 6 un 9 tellen Stimmenthollens un ungültig Stimmen neet mit. Dit gellt ok för § 5, Ofsett 4 un 5, § 8, Ofsett 3 un § 10, Ofsett 1.

§ 8 Vörstand

 1. De Vörstand besteiht ut negen Leden.
 2. Vör Gericht un butendeem word de Vereen vertreden dör de 1. un 2. Vörsitter, waarbi elkeen van hör de Vereen allennig vertreden dürt.
 3. De Vörstand word van de Ledenversammeln mit eenfache Stimmenmehrheid för de Tied van twee Jahr wählt unner de Bedingung, dat sien Amtstied bit to ’t Ofhollen van de nahste Wahlen wiederlöppt.
 4. De Vörstand besteiht ut disse Lüü:

  a) 1. Vörsitter/ske

  b) 2. Vörsitter/ske

  c) Penningmester/ske

  d) Schriever/ske

  e) fiev Bisitters/kes

 5. De Weerwahl van Vörstandsleden is tolaten.
 6. För en Versammeln van de Vörstand mutt de Vörsitter de enkelde Vörstandsleden minnstens 20 Daag vördeem schreven nögen un daarbi angeven, waar dat um gahn sall. Dat deit he so faak, as dat nödig is. He sall de Vörstand tominnsten tweemaal in ’t Kalennerjahr tosamenropen. § 7, Ofsett 2, Satz 2 gellt ok hier. Wenn ’t besünners drock is, kann de Frist, in de nögt worden sall, ofkört worden. In disse Fall kann ok dör Telefon, Telegramm of dör Boden nögt worden.
 7. De Vörsitter mutt de Vörstand binnen 14 Daag okdenn nögen, wenn tominnsten twee Vörstandsleden dat schreven verlangen un daarbi angeven, waar dat um gahn sall.
 8. Blot wenn de 1. Vörsitter/ske sien / hör Amt neet nakomen kann, dürt de 2. Vörsitter/ske dat overnehmen. Man dit gellt blot binnen de Vereen.
 9. De Vörstand kann Upgaven an ehren- of hauptamtlich Mitarbeiders overdragen. 

§ 9 Kuntreiversammelns

 1. De Vörstand kann de Gründung van Kuntreiversammelns besluten.
 2. Kuntreiversammelns sölen de Vereen bi sien Upgaven stönen un de regionale Tosamenarbeid vör all daardör starker maken, dat se sük mit Themens of Veranstaltens up un för Plattdüütsk befaten.
 3. Elke Kuntreiversammeln bestimmt en Spreker/ske un regelt hör Saken un Upgaven unner Beachtung van disse Satzung as ok de Beslutens van de Vereensorganen.

§ 10 Ofrekens un Rekenskuntroll

 1. Dat Geschäftsjahr is dat Kalennerjahr.
 2. De Ofreken word alltied to ’t Enn van dat Kalennerjahr upstellt. 
 3. För de Kontroll van de Ofreken worden twee Leden van de Ledenversammeln wählt. Disse Lüü düren neet Lidd van de Vörstand wesen. De Weerwahl van de Kuntrollören is tolaten.
 4. De kuntrolleerde Ofrekens mutten elkmaal bit laatstens 30. Juni van ’t nahste Jahr upstellt un de Ledenversammeln vörleggt worden. 

§ 11 Uplösen van de Vereen

 1. Dat Uplösen van de Vereen kann blot mit de Stimmen van Tweedardelmehrheid van de versammelt Leden in de Ledenversammeln besloten worden.
 2. Bi ’t Uplösen van de Vereen of bi ’t Wegfallen van de stüürbegünstig Zwecken fallt dat Vereensvermögen an de Oostfreeske Landskupp in Auerk, allennig to bruken för de Stöön van de oostfreeske Landstaal.

§ 12 Gerichtsstand

Gerichtsstand is 26603 Auerk

Hier steiht de Satzung, de gellt, as  Pfd.

 
12345